25 Şubat 2012 Cumartesi

Sevgili Dostlar,Biz Dersim Ermenileri, yüz yıldır, fiziken ve biyolojik olarak yaşadığımız coğrafyada; kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü, inancımızı ve genel olarak beşeri aidiyetimizi yaşayamadan, ancak yine de kendimizi koruyarak bugüne kadar geldik. Bu durum, yani kültür ve etnik aidiyetten uzak kalma, asimilasyon tehlikesi altındaki yaşam, Türkiye devletinin tarihsel ve siyasal niteliğiyle ilgilidir. Biz, üzerimizdeki baskı rejimine karşı asimile olmadan bugüne gelmiş isek, bu önemli bir direniş demektir diye düşünüyoruz. Devletin baskıcı ve asimilasyoncu, soykırımcı niteliği halen devam etmektedir, ancak Türkçe deyim ile “minare çuvala sığmamaktadır” ve biz de her şeye rağmen, kendimizi toparlamak, yeniden özümüze dönmek ve kimliğimizin gereklerini yaşayarak ve aynı durumdaki Ermenilere cesaret vermek amacıyla bir girişim başlattık. Hrant Dink’in katledilmesi ile birlikte, öze dönüşün ne kadar hayati, önemli ve değerli bir girişim olduğu bir kez daha açığa çıktı.

Bu çerçevede, ilk girişimimiz, Dersimli Ermeniler Derneği’ni kurmak oldu. Dersimli Ermeniler Deneği, yaklaşık iki yıldır faaliyete girmiş bulunuyor. Faaliyetimizi başlattığımız günden itibaren, gerek Dersim ve çevresinde bugüne kadar kimliğini saklayarak yaşamak zorunda kalan, hatta çoğunlukla asimile olmuş kimseleri bir araya getirmek, gerekse de Türkiye metropollerine yerleşmiş, ancak kendi etnik kökenleri hakkında belli bir sorgulama yapma eğiliminde olanları bir araya getirmek, tanışmak ve tanıştırmak, ortak etkinliklerde duyguda ve bilinçte sosyal aidiyeti geliştirmek için çalıştık. Bu çalışmalarımız kısmen başarılı da oldu. Zira herhangi bir kurumdan destek almıyor olmamıza rağmen, tamamen sözünü ettiğimiz vicdani ve etik kurallar uğruna bir araya gelen insanların imkanlarıyla önce dar kapsamlı toplantılar, sonra daha da genişleyen geceler ve tanışma, bir araya gelme şenlikleri organize ettik.

Bunun yanı sıra kendi kimliğini açıklamak ve bunu bir manifesto olarak topluma sunmak için önce kendimiz, ailemiz vaftiz olarak kimliğimizi deklare ettik. Hemen ardından DERSİAD adında bir dergi çıkarttık. Bu dergide, Ermenileri ortak duyguda birleştirecek olan haber, yorum, analiz, bilgi ve verilere yer verdik. Dergide ayrıca, Türkiye ve özellikle Dersim’de Ermenilere ait varlıklar, kültür kalıntıları ve halen yaşayan kültür, dil ve folklorik değerler ve formlar üzerine yazılar yayımladık. Fransa ve Ermenistan’da ziyaretler yaparak çeşitli etkinliklere katıldık. TV, gazete vs medyada söz konusu çalışmalarımızı duyurarak Dersimli ve başka Ermenilerin ilgisini toplamaya, bir araya gelmelerinin koşullarını yaratmaya çalıştık. Dergimiz halen yayınına devam ediyor. Ayrıca bilinmektedir ki, Türkiye’nin İstanbul şehri, Ermeniler de başta olmak üzere çeşitli kültür ve etnik kökenlerden insanların mozaiğidir. Bu nedenle, Ermenistan’dan da sanatçı ve entelektüelleri davet ederek düzenlediğimiz gecelerde bu insanları bir araya getirdik.

Önümüzde halen yapmamız gereken önemli projeler de vardır... İlk çalışmamız, Dersim’deki tarihi ve kültürel kalıntıları, (kilise, mezar, şapel, tarihi taşlar vs) tespit ettirerek resmi kayıt altına aldırtmak, örnek teşkil edecek şekilde de bir Ermeni Mezarlığı yapmaktır. Bu çalışma, kökleri bu topraklarda olan, ancak halen kendileri Avrupa, Ermenistan ya da dünyanın başka herhangi bir yerinde olan insanların buralara ziyaretlerini teşvik edecektir. Bu amaçla planlama ve navigation çalışmalarına başlamış durumdayız.

Ancak herkes bilmektedir ki, bütün bu çalışmalar belli bir ekonomik güç gerektirmektedir. Biz ise bu çalışmayı tamamen kendi sınırlı olanaklarımızla, asgari geçimimizden kısarak yapmaya çalışıyoruz. Oysa İstanbul’daki Ermeni kurumları, son derece yetkin iktisadi güce sahiptirler, ancak bu kurumlardan sözünü ettiğimiz çalışmalara katkı yapılmamaktadır. Bu kurumların rejimden çekindikleri, sadece Ermeni vakıf ve benzeri varlıkların gelirleriyle konumlarını korumakta oldukları biliniyor. Bu durumun değiştirilmesinin kısa vadede mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, sözünü ettiğimiz çalışmalarımızın gelişmesi, çeşitlenip sonuç alıcı hale gelmesi için, Avrupa ve başka yerlerdeki duyarlı kişi, kurum ve örgütlerin bize katkılarını beklemekteyiz.

Selamlar…
Mirhan Pirgiç Gültekin
mirangultekin@hotmail.com
Dersimli Ermeniler Derneği Başkanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder